’Hvad skal du efter din ungdomsuddannelse?’ er et af de mest centrale spørgsmål, de unge bliver konfronteret med under deres ungdomsuddannelse. Men er de unge allerede i gymnasiet klar eller i stand til at træffe et valg om deres fremtidige uddannelse, og hvad påvirker de unges valg?

Det har vi blandt andet fået svar på i Manovas nye ungeundersøgelse, Et svar fra generation Z, hvor vi har undersøgt de unges planer for videreuddannelse. På ungdomsuddannelserne bliver de unge nemlig sat i tænkeboks, når de bliver mødt af forskellige tilbud (uddannelsesmesser m.m.), som skal hjælpe dem med at få en afklaring på deres fremtidige uddannelse. Om det er korte, mellemlange eller længere videregående uddannelser, som skal danne fundament for deres fremtidige karriere, er op til den enkelte. Valget af den rigtige uddannelse ’første gang’ er dog central, specielt efter folketingets vedtagelse af forbud mod ’dobbeltuddannelse’.

Påvirkning af uddannelsesvalg

Undersøgelsen viser, at 51 procent ved, hvilken uddannelse de skal påbegynde efter endt ungdomsuddannelse. Herudover planlægger 55 procent at tage en mellemlang eller længere videregående uddannelse, mens kun 5 procent planlægger at tage en kort videregående uddannelse.

Når det kommer til valg af videreuddannelse, er der selvfølgelig nogle faktorer, som påvirker de unge mere end andre. Undersøgelsen viser, at det primært er karrieremuligheder og jobsikkerhed, som påvirker de unges uddannelsesvalg. Dog er fremtidige lønforhold og studiemiljø også centrale for valget af uddannelse, mens de unge ikke påvirkes af politiske debatter.

Studievejledningens effekt

En anden påvirkning kan komme fra studievejledningen på ungdomsuddannelserne, hvor studievejlederen skal agere som de unges ’uddannelsesguide’. Dermed skal studievejlederen hjælpe de unge med at få besvaret de eventuelle spørgsmål, de har om videreuddannelse. Vores undersøgelse viser dog, at 55 procent svarer nej til, at de gør brug af studievejledning. Dog mener de 45 procent unge, som anvender studievejledning, at vejledningen er brugbar.

Er de unge klar til at træffe et valg?

Ifølge undersøgelsen er svaret ’ja’. Undersøgelsen viser nemlig, at 53 procent, og dermed over halvdelen af de unge adspurgte, føler sig rustet til at træffe et valg om deres videreuddannelse. De resterende 47 procent unge, som ikke føler sig rustet til at træffe et valg om videreuddannelse, angiver blandt andet grunden ”forvirring omkring hvad uddannelsen kræver”.

Manovas ungeundersøgelse

– Manova har netop fortaget en ungeundersøgelse baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som 402 unge på landets ungdomsuddannelser har besvaret.
– Respondenterne i alderen 17-20 år er primært 2. og 3. g’ere og for nyligt dimitterede
– Rapporten undersøger bl.a. de unges planer for videreuddannelse, medievaner og sabbatår

Har du lyst til at vide mere om de unge? – Få tilsendt hele Manovas ungeundersøgelse som pdf ved at sende os en mail her