Et graduate-program med udlandsophold giver ikke kun plus på CV’et, men også mulighed for at tage del i et internationalt læringsmiljø. Umiddelbart skulle man derfor tro, at netop en periode uden for landet grænser er med til at tiltrække de unge danske kandidater – men nej. Udlandsophold er derimod en af de primære årsager til, at potentielle kandidater fravælger at ansøge en graduatestilling.

I Manovas graduateundersøgelse svarer 75 procent af de adspurgte kandidater, at de overvejer at søge et graduate-program. Men undersøgelsen viser også, at et påkrævet udlandsophold og for meget rejseaktivitet kan afholde 32 procent fra at ansøge. Udlandsophold prioriteres også lavest blandt 14 faktorer, når de adspurgte kandidater rangerer indholdet af et graduate-program, mens mulighed for faglig udvikling vægtes højest.

Fravælgelsen er forskellig i faggrupperne

11 ud af landet 20 førende virksomheder udbyder et graduate-program til kvalificerede kandidater. 8 ud af de 11 virksomheders graduate-programmer indeholder et udlandsophold af minimum 6 måneder varighed, som giver kandidaterne mulighed for at skabe internationale kontakter og erfaring.

Det er bemærkelsesværdigt, at udlandsophold på tværs af faggrupperne generelt vægtes lavt, og for en relativ stor gruppe bruges det endog som et fravælgelseskriterium. Ydermere er det værd at bemærke, at i faggrupperne Business og Økonomi, IT og Humaniora vægtes adgang til internationale karrieremuligheder på sigt lavt i forhold til primære årsager til at søge et graduate-program. Både udlandsophold her og nu og adgang til internationale karrieremuligheder på sigt tillægges således lav værdi for mange unge.

Politikerne opfordrer til udlandsophold

Det er ikke kun virksomhederne, som ønsker at give de kommende kandidater mulighed for et globalt udsyn. Det er også et ønske fra politikernes side, at de studerende allerede under uddannelse tager del i et internationalt læringsmiljø.

Fravalget af udlandsophold er imidlertid også en tendens, når man ser på antallet af danske studerende, som tager på udveksling i forbindelse med deres uddannelse. I 2014 valgte 6.114 studerende på de længere videregående uddannelser at tage på udlandsophold, hvilket er et lavt antal taget i betragtning af de daværende 68.880 indskrevne studerende på landets videregående uddannelser (Danmarks Statistik). Selvom antallet af studerende, som vælger udlandsophold, i de seneste år er steget, fravælger mange studerende stadig muligheden for at komme på udvekling under deres studietid.

De studerende bliver således allerede under studiet opfordret til at søge viden uden for landets grænser. Trods opfordringen til et globalt udsyn finder kandidaterne ikke udlandsophold attraktive, hvilket er medvirkende til, at de fravælger et graduate-program med udlandsophold.

Manovas graduateundersøgelse

> Manova har netop foretaget en graduateundersøgelse baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som 1018 kandidater fra hele landet har besvaret.
> Respondenterne i alderen 24-28 år er fra uddannelser inden for Business og Økonomi, Ingeniør og Biovidenskab, It, Jura og Samfundsvidenskab, Humaniora, Medicin, Sundhed og Fødevarer.
> De adspurgte kandidater består primært af studerende på 4. og 5. år og nyligt dimitterede. Rapporten har bl.a. undersøgt, hvad de potentielle kandidater ved om graduateprogrammer, årsager til at søge eller fravælge dem, og hvor de foretrækker at finde information og viden om programmerne.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Manovas graduateundersøgelse, så send os en mail her og få undersøgelsen tilsendt som pdf.