Er selvtilliden generelt for lav hos danske kandidatstuderende? Eller har graduatevirksomhederne for meget fokus på at rekruttere 12-tals-kandidater? Ser man nærmere på adgangskravene hos de 10 største danske virksomheder, som udbyder graduate-programmer, er der ingen tvivl om, at ansøgere med tårnhøje karakterer er eftertragtede.

En ny analyse fra DJØF konkluderer samtidig, at studiejob vejer tungere end topkarakterer hos virksomhederne, når de skal ansætte nyuddannede kandidater. Dette kan virke paradoksalt, når det netop er de tårnhøje karakterer, der fremhæves i jobopslagene som helt centrale for at blive taget i betragtning til graduate-programmerne.

Ønsket om høje karakterer og relevant erhvervserfaring kan imidlertid skræmme ansøgere væk. Ifølge Manovas graduateundersøgelse svarer 33 procent af de adspurgte kandidater, at høje krav om gode karakterer og erfaring er en af de primære årsager til ikke at søge et graduate-program. Det er især kandidater og dimittender fra business og økonomi samt medicin, som afskrækkes af krav om topkarakterer, hvor 43 procent angiver dette som en årsag til at fravælge programmerne. Noget tyder dog på, at selvtilliden er lidt højere i faggruppen it, hvor kun 15 procent angiver karakterkrav som en af årsagerne til ikke at søge et graduate-program.

Hvad tiltrækkes de så af?

Blandt de kandidater, der ikke skræmmes af høje karakterkrav, er de primære årsager til rent faktisk at søge et graduate-program en glidende overgang fra studie til arbejdsliv samt faglig og personlig udvikling. Derudover vægtes muligheden for rotation mellem afdelinger og jobsikkerhed efter endt forløb meget tungt hos de nyudklækkede kandidater. I forhold til indholdet i programmerne fremhæver kandidaterne også mentor/karrierevejledning som værende vigtigt indhold, ligesom attraktive personaleforhold og god løn fremhæves.

Manovas graduateundersøgelse

Manova har netop foretaget en graduateundersøgelse baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som 1018 kandidater fra hele landet har besvaret
> Respondenterne i alderen 24-28 år er fra uddannelser inden for Business og Økonomi, Ingeniør og Biovidenskab, It, Jura og Samfundsvidenskab, Humaniora, Medicin, Sundhed og Fødevarer
> De adspurgte kandidater består primært af studerende på 4. og 5. år og nyligt dimitterede. Rapporten har bl.a. undersøgt, hvad de potentielle kandidater ved om graduateprogrammer, årsager til at søge eller fravælge dem, og hvor de foretrækker at finde information og viden om programmerne.

Har du lyst til at få mere viden om fremtidens graduates? Få tilsendt hele Manovas graduateundersøgelse som pdf. ved at sende os en mail her