Har jeres virksomhed et graduateprogram? Eller er I ved at udvikle et? Under alle omstændigheder er det en fordel at vide, hvad potentielle kandidater tænker, hvis I vil tiltrække de største talenter. Manova har indkredset det nærmere i en helt ny graduateundersøgelse.

Novo, Arla og Grundfos har det. Mange af de store virksomheder i Danmark og udlandet har det. Et særligt talenthold, hvor kun de skarpeste kandidater bliver inviteret indenfor. Der er naturligvis tale om et graduateprogram, som kun tilbydes til et begrænset antal talentfulde kandidater.

De store virksomheder ved nemlig, at et graduateprogram er en mulighed for at rekruttere nogle af de skarpeste kandidater, som på sigt kan blive stor værdi for virksomheden. For en nyudklækket kandidat er det omvendt en blød overgang fra studie til karriere, som tilbyder faglig udvikling, mentorordninger og måske et fast job i virksomheden efterfølgende.

Gradu-hva’-for-noget?

Der findes efterhånden mange forskellige graduateprogrammer i både Danmark og udlandet, men manglende viden om graduateprogrammer var overraskende høj blandt respondenterne i Manovas undersøgelse. 54 % af de adspurgte kandidater har kun lidt – eller slet intet – kendskab til graduateprogrammer, mens 25 % er forbeholdende eller direkte afviser at søge et.

Til gengæld svarer 69 % af kandidater, med en begrænset viden om graduateprogrammer, at de godt kunne overveje at søge ind på et program efter at have fået en kort beskrivelse af, hvad det går ud på. Det tyder på, at virksomheder med graduateforløb kan blive meget bedre til at kommunikere om programmernes fordele og muligheder. Men hvordan gør I så bedst kur, hvis det er op til kandidaterne selv?

Vis jeres ansigt

Åbent Hus-arrangementer og dialogbaseret kommunikation. Kandidater foretrækker at blive kurtiseret i øjenhøjde på karrieremesser og på virksomhedernes hjemmebane. Til arrangementerne ønsker de primært at høre om indhold og udviklingsmuligheder samt møde nuværende graduates, ledere og medarbejdere ansigt til ansigt.

Vil I møde jeres graduatekandidater online, er kommunikation og annoncering på de sociale medier kandidaternes foretrukne markedsføringskanaler. Også universitetets intranet, jobbanker og jobportaler ligger højt på listen over foretrukne online platforme. Den gode nyhed, at I ikke behøver at være blandt de største for at tiltrække opmærksomhed. Undersøgelsen viser, at kandidaterne ikke går så højt op i, om et graduateprogram er hos en kendt virksomhed.

4 nedslag i Manovas graduateundersøgelse:

– 54 procent af de adspurgte kandidater har begrænset eller slet intet kendskab til graduateprogrammer
– 25 procent af kandidaterne er enten forbeholdende eller direkte afvisende over for at søge et graduateprogram
– Kandidater på tværs af alle faggrupper går generelt ikke så højt op i, om graduateprogrammet er hos en kendt virksomhed
– Til Åbent Hus-arrangementer ønsker graduatekandidater i mindre grad at løse opgaver/deltage i sociale arrangementer

Manovas graduateundersøgelse

Manova har netop foretaget en graduateundersøgelse baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som 1018 kandidater fra hele landet har besvaret. Respondenterne i alderen 24-28 år er fra uddannelser inden for Business og Økonomi, Ingeniør og Biovidenskab, It, Jura og Samfundsvidenskab, Humaniora, Medicin, Sundhed og Fødevarer. De adspurgte kandidater består primært af studerende på 4. og 5. år og nyligt dimitterede. Rapporten har bl.a. undersøgt, hvad de potentielle kandidater ved om graduateprogrammer, årsager til at søge eller fravælge dem, og hvor de foretrækker at finde information og viden om programmerne.

Få tilsendt hele Manovas graduateundersøgelse som pdf – skriv til os her