Graduate Onboarding

NNIT

NNIT skal hvert år onboarde en årgang af graduatekandidater, så de hurtigt og sikkert kan bidrage til forretningen samt fortsætte i organisationen både under og særligt efter graduateforløbet. Det har vi hjulet NNIT med i mere end 10 år.

OPGAVEN

At bidrage til værdiskabende onboadring af en graduateårgang, så de nyudklækkede kandidater får en grundig indføring i NNITs virksomhedskultur og værdisæt. Desuden knyttes der tættere bånd på tværs af kandidaterne på årgangen, som bidrager konstruktivt til udviklingen og fastholdelsen af dem i mange år efterfølgende.

UDFORDRINGEN

At klæde de uerfarne kandidater bedst muligt på til den vanskelige overgang fra studieliv til arbejdsliv samt udvide deres forståelse for og håndtering af de mest gængse udfordringer i arbejdslivets samarbejdssituationer.

LØSNINGEN

Vi tager kandidaterne off site i 3 dage i den første uge af deres ansættelse for at arbejde intensivt og fokuseret med værdier, kommunikation, samarbejdspsykologi, teamperformance og relationsopbygning relateret til den arbejdskontekst, som kandidaterne skal arbejde i fremadrettet. En praktisk orientering læringsmodel gennemsyrer alle kursets elementer, da vi tror på en øget læring i en sådan setting.
Efter hvert kursuselement er der læringsfokus individuelt og kollektivt faciliteret af Manovas udviklingskonsulenter, som bistås af mentorer fra en ældre graduateårgang i NNIT, som kan bidrage med de helt praksisnære fortællinger fra hverdagen.

Således skabes den værdifulde dobbeltlooplæring, hvor deltagerne både lærer af den konkrete, gennemførte øvelse samt forstår den kontekst, hvori dynamikkerne udspiller sig i i hevrdagen.
Vi følger en praktisk læringsmodel, da eksempelvis kommunikation bedst læres ved at gøre det og se effekten af god, dårlig eller mangelfuld kommunikation frem for at modtage klasseværelsesundervisning heri. Dynamikker som god/dårlig intern konkurrence, usynlige barrierer, antagelser m.fl. får ligeledes en helt anden bundklang hos den enkelte deltager, når de oprigtigt mærker effekten på egen krop frem for blot at høre eller se det teoretisk gengivet.

RESULTATET

Graduateårgangen tømres tætter sammen samtidigt med at de får afgørende indsigt i NNITs virksomhedskultur, værdier og samarbejdsformer. Vi er desuden stolte over vores bidrage til at NNIT har tårnhøje fastholdelsesprocenter i deres graduateårgange. Sammen med NNIT er vi overbeviste om, at den tidlige indsats er en dominerende årsag til, at de mange graduates trives godt i organisationen, bidrager værdifuldt til projekter og fastholdes i virksomheden i mange år efter endt graduateprogram.

Se flere cases

Manova
38 10 39 50
Ragnagade 17,
2100 Købehavn Ø
info@manova.dk

© 2020 Manova A/S
Cookie og persondatapolitik

Job hos Manova
Se ledige stillinger

Følg Manova på Youtube     Følg Manova på Facebook     Følg Manova på LinkedIn