Optaget på de videregående uddannelser 2016 slår rekord! Natten til lørdag den 30. juli 2016 sad 94.061 forventningsfulde unge ansøgere klar ved skærmene for at få svar på, om de var optaget på drømmeuddannelsen. Heraf fik 66.439 ansøgere tilbudt en studieplads, hvilket er en stigning på to procent i forhold til 2015.

Det er ikke kun i 2016, at optaget på de videregående uddannelser er steget. Siden 2009 er optaget på de videregående uddannelser steget med hele 43 %.

Valg af uddannelsesinstitutioner

De i alt 66.439 nye studerende er optaget på henholdsvis erhvervsakademiuddannelser (17 %), professionsbacheloruddannelser (39 %) og bacheloruddannelser (44 %) i landets fem regioner.

Sammenlignet med 2015 er optaget på professionsbacheloruddannelserne steget med fem procent, hvorimod optaget på erhvervsakademiuddannelserne er faldet med tre procent, mens universiteternes optag forbliver uændret.

Populære uddannelser 2016

Der er nogle specifikke uddannelser på de forskellige uddannelsesinstitutioner, som siden 2015 har oplevet en forøgelse i antallet af nye studerende. Specielt professionsbacheloruddannelserne har øget deres optag i 2016, hvor læreruddannelsen er et populært valg blandt de unge ansøgere. Optaget på læreruddannelsen er steget med hele 14 % i forhold til 2015.

På erhvervsakademiuddannelserne, som oplevede et fald i optaget i forhold til 2015, er det især optaget på datamatikeruddannelsen, som skiller sig ud, da optaget er steget med 15 % siden 2015. Det er ligeledes universiteternes tekniske bacheloruddannelser, som har oplevet en stigende popularitet, hvor især ingeniøruddannelserne har øget deres optag. Optaget på diplomingeniøruddannelsen er steget med 12 %, mens civilingeniøruddannelsen er steget med ni procent siden 2015.

Inddeling af uddannelsesområder

Uddannelses- og forskningsministeriet har offentliggjort en tabel, som inddeler de 66.439 nye studerende inden for de forskellige uddannelsesområder og -institutioner. I tabellen nedenfor ses udviklingen i optaget på de forskellige uddannelsesområder fra 2015.

Her fremgår det, at på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er antallet af elever specielt øget på det it faglige-, maritime-, pædagogiske-, samfundsfaglige- og tekniske område, mens udannelser inden for medier og kommunikation oplever et fald på 6 %. Optaget på universiteternes bacheloruddannelser oplever et øget optag inden for de tekniske videnskaber, de kunstneriske uddannelser og på teologistudiet, mens optaget på humaniora er faldet med 3 % siden 2015.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2016)